Nová verze webu dokončena – přehled novinek

Probíhající intenzivní rekonstrukci stránek mohu konečně nyní, po sedmi dnech, prohlásit za dokončenou. Kromě viditelného zpřehlednění přinesla modernizace webu také několik zásadních obsahových vylepšení, která stojí za pozornost a podrobně je popíši v následujících odstavcích.

Členění sekcí zůstalo stejné, s jedinou výjimkou: vznikla rubrika Plemeno a chov, do níž byly  sloučeny původně samostatné sekce o plemeni Sachsen-Anhaltiner / DSP a chovném cíli.

Naopak kompletně rozdělen byl obsah sekce Přehled koní. Dosavadní režim, kdy byli všichni koně na jedné stránce, kam byly pouze průběžně připisovány dodatečné informace z pozdějších let, byl naprosto neuspokojivý. V novém provedení jsou texty o konkrétních koních samostatné, datované a především doplněné o plnohodnotné fotogalerie (namísto dřivějších, pouze ilustračních, miniatur). Na konkrétním případu tedy napřiklad původně jednolitý odstavec o Rockenlolle KK má nyní tři řádně datované části, a to Představení (narození), dalé část 4.-15. den (první zhodnocení hříběte) a Obsedání, všechny doplněné o příslušné fotografie v dostatečném rozlišení.

Galerie jsou pochopitelně velmi zásadním rozšířením původní funkcionality. Doplněny byly, kromě textů o koních, také k téměř všem aktualitám i publikacím. V několika případech nebylo možné použít originál původní miniatury (neboť i ten byl příliš malý), a proto musely být některé obrázky nahrazeny obsahově shodnými – například v článku Optimálně výkonný a dlouhověký sportovní kůň jsou nyní Stand by me i Lenamore zachyceni na jiných snímcích, samozřejmě ovšem z týchž závodů, zmiňovaných v textu – ten zůstal v původním znění.

Tím se dostáváme k poslední, avšak velice důležité informaci. Většina textů byla převedena v původním znění – kromě situací, kdy bylo nutné pro uvození nebo ukončení původně přímo navazující části doplnit několik slov či vět. Většina těchto výjimek proto logicky připadá na texty v Přehledu koní. Nenajdete u nich tedy pouze přidané fotogalerie, ale v řadě případů také nové informace. Nejvhodnějším příkladem je text o posledním hříběti, Qing, kde jsou změny velmi rozsáhlé. K původně pouze jediné strohé větě o jejím narození byl dopsán obsáhlý text o komplikacích při porodu. Nové, doplněné znění najdete, v příslušném článku (Představení: Qing Empress KK). Původní druhá, stručnější část, nově oddělená do článku Qing Empress KK: Šest týdnů, byla pouze mírně přeformulována, aby na ni mohl navázat text třetí, kde k původní, opět velmi lakonické zmínce o míře její talentovanosti, přibylo pět odstavců na téma výchovy povahově atypického hříběte (celý text viz Qing Empress KK: Čtyři měsíce).

Vzhledem k výše řečenému a rovněž proto, že všechny články byly (pro zachování návaznosti) převedeny s původními daty vzniku, bylo nutné vyřešit možnosti zpětného procházení dříve publikovaných textů. K tomu poslouží několik vylepšení: v první řadě je to Archiv, který je členěn podle měsíců a najdete ho v pravém sloupci vedle textu (případně dole v zápatí – podle konečného vizualního zpracovaní, pro které se rozhodnu) ; kromě toho lze využít funkci Rubriky, kdy po kliknutí například na Aktuality, Koně nebo Publikace následně chronologicky listujete pouze archivem dané rubriky. Pro umožnění procházení článků podle jednotlivých koní přibyla funkce Štítky – označení jménem koně u jeho textů. Klikací symboly rubrik a štítků se nachází vždy buď v zápatí náhledu článku, nebo v hlavičče při plném zobrazení a jistě je nepřehlédnete.

Postupně budou (rovněž s jejich originálním datováním) doplňovány další texty a publikace, které byly v minulých třech letech rozepsány, ale z časových důvodů zůstaly nedokončeny. V nejbližších týdnech také ještě mohou proběhnout určité úpravy vzhledu nebo drobná vylepšení, ale veškerá zde popsaná funkcionalita už zůstane beze změn.