Rockenlolla KK: Obsedání

Veškerá očekávání, plynoucí z vysoké inteligence a pracovitosti Lolly, se plně potvrdila během přípravy a obsedání – na všechny předkládané úkoly reagovala perfektně a celého svého značně temperamentního ducha vkládala do plnění toho, oč byla žádána – konstatně. Míra její vůle a radosti z práce pro jezdce je skutečně úžasná a velice se už těším na zahájení její sportovní kariéry v military (doufám v rok 2016).

To vše je navíc o to hodnotnějším ukazatelem charakteru vzhledem k velmi pozdnímu obsednutí, které je u takto dospělých koní (v jejím případě necelých pět a půl roku) specifické a vyžaduje promyšlený přístup. Původně se Lolla měla obsedat před více než rokem, ale plán bohužel zhatil těsně před dokončením přípravy akutní chirurgický zákrok. Úlohu jezdce jsem musel tentokrát, vzhledem ke mému jezdeckému výpadku a toho času také nedobré fyzické kondici, svěřit kolegyni momentálně vhodnějších hmotnostních parametrů :).

Ani tento nucený odklad a neznámý člověk ale nepředstavoval pro Lollu žádný problém. I na této klisně se znovu názorně potvrdilo, že i veliká temperamentnost v kombinaci se značnou povahovou komplikovaností rodiče může být volbou vhodného hřebce a dlouhodobou správnou výchovou (která začíná už od hříběte) nenásilně a stoprocentně usměrněno natolik, že je výsledkem zdravě dopředný, pracovitý a především naprosto spolehlivý kůň.

Dva samostatné články na tato témata budu publikovat v následujících měsících, prozatím se můžete pokochat fotografiemi z prvního dne příkladně provedeného obsedání, na nichž je toto vše patrno.