O mně

Jezdecké i chovatelské vědomostní základy jsem nejvýznamnější měrou dostával od dvou bývalých československých reprezentantů ve všestrannosti, které zde ale nechci jmenovat, neboť toho ještě neumím dost na to, abych se k jejich váženým jménům mohl hlásit.

Vzpomenout bych chtěl i jistou drezurní jezdkyni, jejíž chovatelské i jezdecké konzultace mi byly nemalou pomocí v mnoha nesnadných okamžicích (děkuji, JR).

Z jezdeckých disciplín je mi nejbližší všestrannost. Své koně si připravuji, jezdím a pečuji o ně sám a Komtess Kolibri je dosud mou největší nadějí i úspěchem. Preferuji koně temperamentní, považované za problematické nebo špatně jezditelné, více pak klisny a mladé koně.

Chovem koní plemene Sachsen-Anhaltiner se zabývám od roku 2006. Rozhodující byla v tomto ohledu cesta do Rakouska a shlédnutí tamních stájí a koní. Rozdíl v kvalitě chovné základny, způsobu řízení chovu a reálného dbání na dodržování stanovených kritérií – to vše je patrno na každém jednotlivém koni. Kontrast oproti způsobu, jakým je veden a provozován chov koní v ČR, je vskutku těžko popsatelný. Německá klisna, kterou jsem si tam jel prohlédnout (toho času v majetku rakouského reprezentanta ve všestrannosti Haralda Ambrose) se také o několik týdnu později natrvalo stěhovala ke mně, čímž jsem svůj chovatelský osud nerozlučně spojil s chovem koní tohoto překrásného, ušlechtilého jezdeckého plemene. V současné době (2009) jsem jeho jediným oficiálním chovatelem a členem PZV Brandenburg-Anhalt e.V. v České Republice.

Kontaktní informace:
Jaromír A. R. VíchO mně (na Komtess Kolibri, 2007)
Tel: 724 400 217
E-mail: kontakt@dsp-pferde.eu