Rockenlolla KK: Video z obsednutí

V návaznosti na předešlý článek Obsedání a (ne)kažení mladých koní jsem konečně nahrál na internet video z obsednutí Rockenlolly KK a přidávám jej sem k doplnění první části článku.

Veškeré informace o okolnostech obsedání si můžete přečíst v už dříve publikovaném textu Rockenlolla KK: Obsedání a s odstupem času jen doplním, že i v dalších fázích výcviku pod sedlem se klisna jeví výtečně (byť bohužel času na přípravu pro začátek sportovní kariéry v přístím roce zatím stále není dostatek).

Video z obsednutí viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=FLdwFYBY-RI

Pozornému oku neunikne moment, kdy jsem přidal do rozejití se přiložení holení jezdcem, provedené zlomek sekundy před vykročením vodiče (jezdci dávám signál nakročenou nohou, cca 8:30 – 8:50). Zařadil jsem to ze tří důvodů – za prvé, klisna byla po celou dobu velmi soustředěná a aktivní, za druhé, nuceného zdravotního odkladu v jejím obsednutí bylo využito (mimo jiné) k připravě ze země na působení tlaku v místě holeně spojeného s vykročením, a za třetí, míra její snahy vyhovět jezdci i vodiči byla enromní, a proto jsem neriskantním způsobem ad hoc vytvořil další úkol, vedoucí k pochvale – aby byl pozitivní efekt obsednutí ve vnímání koně umocněn, neboť každý kladný detail, který si kůň odnese z prvních minut s jezdcem na zádech ve svém životě, se počítá. Těmito nuancemi se ale při obsedání zabývat vůbec nemusíte, je to silně nadstavbový moment pro jednoho konkrétního koně v konkrétním průběhu obsedání. A i u této výborně připravené klisny vidíte, že první pokus se jí nepovedl – nepochopila – a druhý naopak v okamžiku, kdy pochopila, provedla s až překotnou snahou. Jak to bude vypadat (a k jak negativním situacím to bude vést) u koní hůře připravených a/nebo pasivněji spolupracujících si jistě dokážete představit a je tedy zřejmé, proč zapojování holení jezdce při obsedání obecně nedoporučuji. V připadě Lolly to byl ryze jednorázový moment, který splnil zamýšlený účel a zde ho rozebírám především jako názorný příklad racionálního myšlení při práci s koňmi.

A závěrem dvě výběhové momentky z doby obsedání … Lolla je skutečně velmi silná, živá a temperamentní kobylka, která v zásadě nemá dne, během něhož by jeho část nestrávila ve vertikální poloze, vyloženě ji to baví a je k tomu fyzicky víc než dobře vybavena :-).

Ale jakmile je přineseno sedlo a uzdečka, přepne a s viditelnou radostí se se stejným elánem zakusuje do předkládaných úkolů. A tak to má při základním výcviku být.