Mjr. Pitlík – Poznámky k výchově a výcviku (1966)

K mé velké radosti se mi dnes podařilo získat originál textu, z něhož mi dosud byly známy jen fragmenty. Jedná se o „Všeobecné poznámky k výchově a výcviku koně“ z roku 1966 a autorem je major Jan Pitlík, který v době vzniku dokumentu už několik desítek let působil jako trenér i jezdec v hřebčínu Albertovec.

Text je koncipován jako podklad k přednášce na kurzu trenérů, obsahuje celou řadu podnětných, dodnes hluboce platných myšlenek a v řadě případů mi přímo mluví z duše. A protože je součástí také část věnovaná speciálně remotnímu výcviku, je zároveň vhodným příspěvkem k současnému tématu o korektní práci s mladými koňmi. Jsem nesmírně rád, že mohu jeho myšlenky i metody prostřednictvím internetu zachovat pro další generace, neboť stále dokáže obohatit každého jezdce, trenéra i chovatele, ochotného vzdělávat se zkušenostmi starších a moudrých. Text si můžete stáhnout kliknutím na obrázek níže:

(9 stran / velikost 3,3 MB)

Ilustrační galerie dobových fotografií autora v sedle následuje níže (za poskytnutí snímků děkuji archivu Ing. Hošáka a za zprostředkování Lili Paličkové a Sandře Lamichové):